شب های روشن

اهدای جوایز به هواداران پرسپولیس از سوی طاهری

۲۳ آبان ۱۳۹۵

امروز در باشگاه پرسپولیس جوایز هوادارانی که در سامانه هواداری باشگاه پرسپولیس همکاری داشتند، طی مراسمی به آنها اهدا شد.

نماینده شرکت همراه اول و طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در این قرعه کشی حاضر بودند و به ۱۲ هوادار از سوی اسپانسر باشگاه پرسپولیس یک تبلت اهدا شد.

همچنین به دو هوادار چک روز دریافت یک اتومبیل از سوی اسپانسر باشگاه داده شد.

نوشته اهدای جوایز به هواداران پرسپولیس از سوی طاهری اولین بار در پرسپولیس نیوز پدیدار شد.